Szacujemy, że w tegorocznych rekolekcjach wakacyjnych Ruchu Światło-Życie wzięło udział ponad 1300 osób (uczestników i członków diakonii) z Archidiecezji Warszawskiej. Diecezjalne Diakonie Oaz Rekolekcyjnych zorganizowały 9 oaz w ramach formacji indywidualnej oraz 12 rekolekcji dla gałęzi rodzinnej. Podsumowanie Oaz Rekolekcyjnych, z którego relację zamieszczamy poniżej, było okazją do wymiany doświadczeń, wyciągnięcia wniosków na przyszłość, ale przede wszystkim do podziękowania Bogu za ich owoce.

Relacja z Podsumowania Oaz Wakacyjnych

„Wasze bowiem oczy widziały całe to wielkie dzieło Pana, które On uczynił.” [Pwt 11,7]

W sobotę, 3 września, w Laskach spotkali się kapłani prowadzący rekolekcje wakacyjne oraz wspierający ich odpowiedzialni świeccy, zarówno z gałęzi małżeńsko-rodzinnej, jak i indywidualnej.

W czasie Mszy świętej, ks. Paweł Witkowski zachęcał, żeby nie zrażać się spadkiem gorliwości po rekolekcjach, ale stale od nowa podejmować wysiłek duchowy, bo życie na Oazie i poza Oazą powinno być jednością.

Po wspólnej agapie, na właściwym podsumowaniu – już w gronie poszczególnych gałęzi – wypowiadali się kolejno wszyscy odpowiedzialni za 12 serii rekolekcji rodzinnych (7 długich + 5 krótkich). Przewijało się stwierdzenie, że w tym roku wyjątkowo trudno było znaleźć nie tylko pary prowadzące, ale także animatorów, diakonię muzyczną i diakonię wychowawczą a w jednym przypadku nawet… uczestników. Pojawiały się też trudności z ośrodkami. Jednak ostatecznie z pomocą Bożą wszystko się udało. Prowadzący byli również zgodni, że uczestnicy rekolekcji są obecnie bardzo świadomi i wiedzą, po co na nie jadą. To ułatwia działanie Pana Boga i powoduje, że owoce rekolekcji są większe, bogatsze i trwalsze.

Na koniec przedstawiciele Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (DOR) stwierdzili, że rekolekcje 2022 są już zamkniętym rozdziałem, że trzeba teraz myśleć o kolejnych, a – jak zauważył ks. Witkowski – „gdyby tylko wszyscy wiedzieli, o ile więcej dostają ci, co się bardziej angażują, to chętnych do posługi by nie brakowało… ”

Anna i Jan Mickiewiczowie

Fot. Anna Zadrożna i Michał Powęski

 

IMG 6481

Dnia 16.09.2021 Diakonia Oaz Rekolekcyjnych DK AW spotkała się po raz pierwszy w tym roku formacyjnym 2021/2022 pod przewodnictwem nowej pary odpowiedzialnej Kasi i Marcina Piaseckich. Gościła nas parafia Zesłania Ducha Św. w Starej Iwicznej.

Wszyscy cieszyliśmy się ze spotkania „na żywo”, choć jedna osoba uczestniczyła on-line. Po krótkim dzieleniu się życiem rozważaliśmy fragment Pisma św. Jezus mówił do nas poprzez Słowa Ewangelii o kobiecie grzesznej, która przyszła namaścić Mu nogi.

Następnie małżeństwa, które były na Podsumowaniu Oaz podzieliły się swoimi spostrzeżeniami, refleksjami z tego spotkania. Wszyscy próbowaliśmy wyciągnąć wnioski na przyszłość z tegorocznych rekolekcji oraz cieszyliśmy się ze wszystkich dobrych rzeczy, które się w tym czasie wydarzyły.

Jednym z głównych celów spotkania DOR DK było zaplanowanie rekolekcji śródrocznych oraz wakacyjnych. Zastanawialiśmy się nad tym, ile i jakich rekolekcji potrzeba kręgom w naszej diecezji i na ile mogą sprostać temu „zapotrzebowaniu” ludzie posługujący w DK w naszej diecezji – „żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało”.

Rozmawialiśmy o tym, co już udało się zrobić i co jeszcze trzeba zrobić w przypadku Rekolekcji Ewangelizacyjnych. Ważnym tematem było przygotowanie par prowadzących tego typu rekolekcje poprzez m.in. organizację dla nich warsztatów.

Czas mijał szybko i nie udało się nam wszystkiego omówić, toteż resztę spraw będziemy precyzować mailowo i telefonicznie oraz w czasie kolejnych spotkań.

Chwała Panu, że dał nam się spotkać i kontynuować pracę nad tegorocznymi rekolekcjami.

 Warsztaty dla par prowadzacych rekolekcje wakacyjne  2021

W sobotę 6 lutego 2021 roku odbyły się warsztaty (w formie online) dla par prowadzących rekolekcje wakacyjne przeprowadzone przez Diakonię Oaz Rekolekcyjnych wraz z parą diecezjalną – Anią i Piotrem Zadrożnymi i ks. Pawłem Witkowskim - moderatorem diecezjalnym DK AW.

Spodziewając się zmniejszenia obostrzeń sanitarnych oraz mając świadomość istniejącego w wielu z nas pragnienia doświadczenia rekolekcji, kontynuujemy jako diecezja, przygotowania do ich przeprowadzenia w najbliższe wakacje. Na spotkaniu po krótkiej modlitwie i przywitaniu przez odpowiedzialnych DOR Magdę i Andrzeja Jurewiczów, poruszaliśmy wiele kwestii istotnych z punku widzenia przygotowujących oazy wakacyjne.

Omawialiśmy możliwości prowadzenia takich wyjazdów w reżimie sanitarnym, w tym konieczność szczególnego potraktowania niektórych elementów rekolekcji i różne sytuacje z jakimi musi obecnie mierzyć się diakonia rekolekcyjna. Podczas spotkania udzielonych zostało wiele odpowiedzi na pytania. Niektóre odpowiedzi nie są jeszcze nikomu znane, gdyż dotyczą przyszłej sytuacji epidemiologicznej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z niepewności i dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ale wierząc w Bożą Opatrzność z ufnością patrzymy w przyszłość i staramy się najlepiej jak  możemy przygotować do przeprowadzenia rekolekcji.

Tematem jednej części warsztatów była także wizja drogi jednego dnia oraz całych rekolekcji, którą przypomniał nam ks. Paweł. Wskazywał On, że zgodnie z założeniami ks. Franciszka Blachnickiego rekolekcje mają określona formę i program zgodny z drogą całej formacji w Ruchu.

Kolejną sprawą podejmowaną podczas spotkania była kwestia dobrego przygotowania i przeprowadzenia wieczorów pogodnych na rekolekcjach, by były one radosne, wspólnototwórcze, odnosiły się do treści przeżywanych podczas rekolekcji oraz zapewniały dobrą zabawę dla wszystkich uczestników - od dzieci po dorosłych.

Spotkanie zakończyliśmy zaproszeniem do indywidualnego oraz wspólnotowego trwania na modlitwie w intencji rekolekcji, o co prosimy także wszystkich członków Domowego Kościoła.

Kasia i Marcin Piaseccy

IMG 6279Podsumowanie oaz wakacyjnych 2021 roku odbyło się w sobotę 28.08.2021 roku w Laskach, w parafii MB Królowej Meksyku. Spotkaliśmy się w gronie księży moderatorów, osób prowadzących i Diakonii Oaz Rekolekcyjnych z obu gałęzi Ruchu. Rozpoczęliśmy od indywidualnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem i od gorącego podziękowania Panu Bogu za to, że rekolekcje wakacyjne się odbyły w tym trudnym i niepewnym czasie. Eucharystię sprawowali nowy moderator RŚ-Ż AW ks. Marek Traczyk wspólnie z moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła oraz księżmi moderatorami poszczególnych rekolekcji. Później przyszedł czas na uwielbienie i dziękczynienie za owoce rekolekcji. Na zakończenie diakonie Ruchu zapraszały do włączenia się w ich działania.

Wspólne przebywanie uczestników obu gałęzi Ruchu zakończyło krótkie acz radosne świętowanie radości porekolekcyjnej, dzielenie się przeżyciami i wrażeniami przy kawie i słodkościach.

Punktualnie o 12:45 rozpoczęło się spotkanie w grupie prowadzących oazy małżeństw. Dzielenie przebiegało sprawnie, wg wcześniej ustalonego klucza:

-        krótkiego przedstawienia oazy,

-        dzielenia się z innymi, przeżyciem z rekolekcji, które cały czas w Was jest obecne i owocuje,

-        przekazania wybranego własnego doświadczenia, które wpisuje się w dobrą praktykę rekolekcyjną.

Podsumowując dzielenie stwierdzamy, że nasze oazy pełne były zaangażowanych uczestników i diakonii i w znakomitej większości przebiegały bez trudności i zakłóceń. Zwracano także uwagę na dobry dobór i przygotowanie ośrodków rekolekcyjnych. Szczególnie cieszy entuzjazm par, które prowadziły rekolekcje po raz pierwszy, a doświadczenie to zbudowało Je i napełniło zapałem do dalszej posługi.

Pełni wdzięczności Bogu z optymizmem patrząc na wyzwania kolejnych wakacji zakończyliśmy spotkanie modlitwą.

Mariola i Jurek Wrochna

Cieszymy się, że w tegorocznych rekolekcjach wakacyjnych, w których pewne elementy były dostosowane ze względu na tegoroczną sytuację epidemiczną, uczestniczyć mogło ogółem 931 osób z 13 diecezji. Ponad 40% uczestników naszych rekolekcji stanowiły dzieci, którym pobyt uatrakcyjniły wspaniałe zespoły diakonii wychowawczych. Łącznie na wszystkich 15 oazach posługiwało 136 osób: księży, kleryków, par prowadzących, osób pełniących posługę w diakonii wychowawczej, muzycznej, animatorów liturgicznych, animatorów kręgów.

Wszystkim Wam serdeczne Bóg zapłać!

w imieniu DOR DK
Kasia i Marcin Piaseccy

IMG 6275

21 września 2019 w kościele św. Jakuba w Warszawie odbyły się warsztaty dla par prowadzących Rekolekcje Ewangelizacyjne.

Spotkaniu przewodniczyli ks. Grzegorz Demczyszak oraz para diecezjalna Anna i Piotr Zadrożni.

Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą do Ducha Świętego o wylanie łask potrzebnych do głoszenia Ewangelii.

Głównym tematem naszego spotkania było omówienie programu rekolekcji ewangelizacyjnych. Ks. Grzegorz podkreślał jak ważną rolę w głoszeniu Kerygmatu odgrywa prowadzenie Ducha Świętego. Istotną kwestią jest też stworzenie dobrych relacji z uczestnikami jeszcze przed rozpoczęciem rekolekcji, poprzez wiadomości, które do nich wysyłamy.

Jak wiemy Duch Święty dobrze współpracuje z ciałem najedzonym i wypoczętym dlatego finansowanie i dofinansowanie rekolekcji jest sprawą ważną, na co zwrócili uwagę Para Diecezjalna i Magda Jurewicz (DOR).

Bardzo pomocne były praktyczne wskazówki Iwony i Zygfryda Kosidowskich, wielokrotnych organizatorów RE i członków Diakonii Ewangelizacji.

Dziękujemy Panu Bogu za powołanie do prowadzenia tych rekolekcji i modlimy się o ich dobre owoce.

Asia i Piotr Kucharczyk.

W RE 6W RE 5

W RE 4

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności