• Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
  1. życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
  2. życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
  3. życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
  4. dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
  5. postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów (Zasady DK pkt.11)

 

  • Kilka małżeństw tworzy KRĄG. 

Małżeństwa pragnące wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła spotykają się jeden raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Celem spotkania jest zbliżenie się wszystkich do Boga, zbliżenie małżonków do siebie, zacieśnienie przyjaźni między poszczególnymi małżeństwami w kręgu (List DK nr 0). Spotkanie ma charakter formacyjno-modlitewny i nie powinno trwać dłużej niż trzy godziny. Istotnym punktem spotkania jest dzielenie się realizacją zobowiązań, dlatego tę część zawsze prowadzi para animatorska. Od realizacji zobowiązań zależy duchowy rozwój zarówno małżeństw, jak i całego kręgu. Spotkanie może być przeplatane śpiewem o treści dobranej do rozważanego tematu lub okresu liturgicznego. Pod koniec spotkania omawiane są sprawy organizacyjne kręgu i ruchu (Zasady pkt.16).


Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych (Zasady DK pkt.16):

  1. dzielenia się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku)
  2. modlitwy (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, tajemnica różańca)
  3. formacji (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, omówienie nowego tematu)

 

Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Konieczne jest więc uczestnictwo każdego małżeństwa w comiesięcznych spotkaniach kręgu (Zasady DK pkt.14).

 

KRĘGI rodzin pracują w cyklach rocznych. Spotkania miesięczne kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie, przez cały rok. W okresie wakacyjnym, odbywają się rekolekcje formacyjne. Szczególną rolę odgrywają rekolekcje15-dniowe (Zasady pkt.15).


Po całym roku pracy i zmagania się z trudnościami, potrzebujemy odejść od codziennych trosk i kłopotów, aby poświęcić czas Bogu, spojrzeć w Jego świetle na swoje życie osobiste, małżeńskie, rodzinne, uzgodnić to życie w Nim i według Niego. Czas rekolekcji jest zebraniem swego życia na nowo, odzyskaniem tego, co jest najistotniejsze z pomocą Słowa Bożego. [...] Potrzebny nam jest taki czas, w którym zdystansujemy się do wszystkich wpływów środowiska i oddamy swoje życie w ręce Boga, gdyż On ma dla nas wspaniały Plan. I ten Plan musimy poznać (List DK 108 "Rekolekcje nadprzyrodzona PRZYGODA").

Jesteś tu:

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach wskazanych w polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.

Polityka prywatności